Download ข้อสอบเก่า 3 ปี
โครงการทดสอบความรู้วิชา คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 31

ท่่านสามารถ ดูรหัสประจำตัวสอบ และ รหัสผ่านได้จาก บัตรประจำตัวสอบ

รหัสประจำตัวสอบ:

             รหัสผ่าน: